Filmserien er spesiallaget for visning på sykehjem og ulike eldresentre. Men også for ensligboende, bruk i familier og i passende fora. I tillegg til selve filmvisningen er det viktig at det skapes rom for samtaler og at de eldre får komme med sin kunnskap, spørsmål eller fortellinger om de stedene som det handler om. Denne kunnskapen samles opp og gjøres tilgjengelig for andre.

Hver episode vil i tillegg ha noen kortere reportasjer om mindre steder, samt aktualiteter og trivialiteter i byen, som for eksempel den forestående julegrantenningen på torget.