Filmavisa Tromsø er et samarbeid med helse og omsorgstjenesten og den kulturelle spaserstokken i Tromsø kommune, Sanitetskvinnene med flere og er støttet av aktivitetsmidler fra Fylkesmannen, Dam stiftelsen og Samfunnsløftet.

De følgende har bidratt til å gjøre dette prosjektet mulig: