Om oss

Her kommer mer om hvordan vi ønsker å tilrettelegge for målgruppen, de eldre og ofte demente. Hvordan bruk av minner, musikk o.l. kan stimulere. Hvordan teknologi i disse koronatider kan tilrettelegges for enkel bruk og ikke minst gjøre samtaler om tematikken mulig når korona og isolasjon gjør fysiske møter vanskelig.