Vil du støtte prosjektet ønsker vi å videreutvikle og videreføre det med flere episoder. Her vil vi tilrettelegge for støtte med VIPS o.l. men for nå kan du bruke prosjektkonto til Polarfox AS 4612 3702840 om du ønsker å støtte tiltaket.